Tin tức sự kiện

Đoàn TN công ty vinh dự được nhận cờ của BCH trung ương đoàn

Đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG là tổ chức Đoàn thuộc loại hình doanh nghiệp cổ phần, chủ yếu hoạt động kinh doanh hàng may mặc xuất khẩu. Đoàn viên thanh niên đông, công việc thường xuyên và ổn định.

Đoàn Công ty có 15 liên chi đoàn, 03 chi đoàn cấp tương đương. Dưới liên chi đoàn có 45 chi đoàn trực thuộc, dưới chi đoàn có 293 phân đoàn. Tổng số (tính đến thời điểm báo cáo) có 2.640 đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn.

Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Yến – Bí thư Đoàn TN Công ty nhận cờ Trung ương đoàn (đứng vị trí ngoài cùng bên trái)

Có thể khẳng định, năm 2021 là một năm rất khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, bên cạnh hoạt động SXKD còn phải duy trì công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường làm việc an toàn, song toàn thể cán bộ, ĐVTN trong Công ty đã chủ động bám sát chương trình, chủ động triển khai hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác giáo dục của Đoàn đã chú trọng cụ thể qua các tấm gương và nâng cao ý thức tự giác của ĐVTN. Các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành, hỗ trợ đoàn viên thanh niên cả về đời sống vật chất và tinh thần tiếp tục được thể hiện rõ nét. Vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong Công ty được phát huy. Các công trình, phần việc thanh niên đã thực sự gắn liền với đời sống của đoàn viên thanh niên và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong Công ty. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng thu được kết quả nhất định. Công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng, được duy trì thực hiện tốt... Qua đó đã góp phần khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ toàn Công ty, hăng hái tích cực tham gia vào hoạt động của đời sống xã hội, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát triển Công ty ngày càng bền vững.

Hình ảnh: CỜ “ ĐƠN VỊ XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN KHỐI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP NĂM 2021” .

Với những nỗ lực của tập thể cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2021 Đoàn thanh niên Công ty đã vinh dự được nhận cờ của BCH Trung ương đoàn vì đã có thành tích “ XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN KHỐI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP NĂM 2021” .

Yến Tâm

Tin tức liên quan