Tin tức sự kiện

Doanh thu tiêu thụ tháng 10/2022 đạt 570 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.

1. Doanh thu tiêu thụ tháng 10/2022 đạt 570 tỷ đồng, tăng 107 tỷ tương đương 23% so với cùng kỳ tháng 10/2021
2. Lũy kế doanh thu tiêu thụ 10 tháng đầu năm đạt 5.826 tỷ đồng, hoàn thành 97% kế hoạch năm 2022. Tăng 1.286 tỷ tương đương 28% so với doanh thu lũy kế 10 tháng đầu năm 2021.

Kính mời Quý Cổ đông xem qua hình ảnh bên dưới hoặc chi tiết: Tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan