Tin tức sự kiện

Doanh thu tiêu thụ tháng 2/2023 đạt 375 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Kính gửi tới Quý Cổ đông báo cáo tình hình doanh thu: Doanh thu tiêu thụ tháng 2/2023 đạt 375 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022 

Kính mời Quý Cổ đông theo dõi thông qua hình ảnh bên dưới hoặc chi tiết : Tại đây

Tin tức liên quan