Tin tức sự kiện

Doanh thu tiêu thụ tháng 5/2022 đạt 666 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ

1. Doanh thu tiêu thụ tháng 5/2022 đạt 666 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch. Tăng 196 tỷ tương đương 42% so với cùng kỳ tháng 05/2021.

2. Lũy kế doanh thu tiêu thụ 5 tháng đầu năm đạt 2.479 tỷ đồng. Tăng 735 tỷ tương đương 42% so với doanh thu lũy kế 5 tháng đầu năm 2021.


 

Tin tức liên quan

Quay lại