Tin tức sự kiện

Doanh thu tiêu thụ tháng 7/2022 đạt 765 tỷ đồng, tăng 170 tỷ so với cùng kỳ.

1. Doanh thu tiêu thụ tháng 7/2022 đạt 765 tỷ đồng, tăng 170 tỷ so với cùng kỳ tháng 7/2021.

2. Lũy kế doanh thu tiêu thụ 7 tháng đầu năm đạt 3.994 tỷ đồng. Tăng 1.028 tỷ tương đương 35% so với doanh thu lũy kế 7 tháng đầu năm 2021.

Kính mời Quý Cổ đông xem bản tóm tắt qua hình ảnh bên dưới và bản chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan