Tin tức sự kiện

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 16

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 16 số 13/2007/GCNCP-VSD-16 ngày 07/09/2021 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại TNG

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan