Tin tức sự kiện

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 18

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xin thông báo về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 18 số 13/2007/GCNCP-VSD-18 ngày 31/12/2021 do đăng ký chứng khoản bổ sung cho Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại TNG

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan