Tin tức sự kiện

Gói thầu: Cung cấp điện năng lượng mặt trời áp mái cho TNG năm 2024

Kính gửi: Nhà thầu

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức đấu thầu gói thầu "Cung cấp điện năng lượng mặt trời áp mái cho TNG năm 2024".

Nhà thầu quan tâm và nhu cầu tham gia gói thầu trên thực hiện theo các nội dung thông báo  số 3744/2024/TB-TNG ngày 22 tháng 03 năm 2024 của Công ty CP Đầu tư và thương mại TNG (Kèm theo)

Nhà thầu tìm hiểu thông tin, khảo sát  và mua hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với khoản phí không hoàn lại là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn./)

Xin trân trọng cảm ơn!

Để tham dự gói thầu vui lòng truy cập tại đây

Tin tức liên quan