Tin tức sự kiện

Gói thầu máy cắt túi PE

Khi cần thêm thông tin chi tiết của gói thầu , xin vui lòng liên hệ : Phạm Minh Phương, Phòng QLTB-ATVSLĐ, điện thoại : 0977505507.

Để tham dự gói thầu vui lòng truy cập tại đây

Tin tức liên quan