Tin tức sự kiện

Lợi nhuận sau thuế tháng 4 năm 2022 tăng 52% so với cùng kỳ

1. Doanh thu tháng 4/2022 đạt 554,83 tỷ đồng tăng 53%  so với cùng kỳ.

2. Lợi nhuận sau thuế tháng 4 năm 2022 đạt 17,81 tỷ đồng tăng 52% so với cùng kỳ.

3. Lũy kế doanh thu 4 tháng đầu năm 2022 đạt 1.814,68 tỷ đồng, tăng 42,4% so với cùng kỳ.

4. Lũy kế lợi nhuận sau thuế 4 tháng đầu năm 2022 đạt 55,97 tỷ đồng tăng 65,3% so với cùng kỳ.

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan