Tin tức sự kiện

Lợi nhuận sau thuế tháng 5 năm 2022 tăng 47% so với cùng kỳ

 

1. Doanh thu tháng 5/2022 đạt 667 tỷ đồng tăng 42% so với cùng kỳ.

2. Lợi nhuận sau thuế tháng 5 năm 2022 đạt 31,5 tỷ đồng tăng 47% so với cùng kỳ.

3. Lũy kế doanh thu 5 tháng đầu năm 2022 đạt 2.480 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ.

4. Lũy kế lợi nhuận sau thuế 5 tháng đầu năm 2022 đạt 87,4 tỷ đồng tăng 58% so với cùng kỳ.

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan

Quay lại