Tin tức sự kiện

NQ của HĐQT số 68/NQ-HĐQT ngày 20/02/2024 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG Kính gửi tới Quý Cổ Đông NQ của HĐQT số 68/NQ-HĐQT ngày 20/02/2024 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kính mời Quý Cổ Đông xem chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan