Tin tức sự kiện

NQ của HĐQT số 882/NQ-HĐQT ngafy/09/2023 về việc thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Kính gửi tới Quý Cổ đông NQ của HĐQT số 882/NQ-HĐQT ngafy/09/2023 về việc thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền

Kính mời Quý Cổ đông xem chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan