Tin tức sự kiện

NQ số 2374/NQ-HĐQT ngày 13/09/2022 của HĐQT về việc điều chỉnh NQ 2323/NQ-HĐQT ngày 05/09/2022 thông qua việc phân phối cổ phiếu phát hành theo chương trình người lao động được lựa chọn (ESOP) năm 2022.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Kính gửi tới Quý Cổ đông NQ số 2374/NQ-HĐQT ngày 13/09/2022 của HĐQT về việc điều chỉnh NQ 2323/NQ-HĐQT ngày 05/09/2022  thông qua việc phân phối cổ phiếu phát hành theo chương trình người lao động được lựa chọn (ESOP) năm 2022.

Kính mời Quý Cổ đông xem chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan