Tin tức sự kiện

Ngày 08/10/2021, ngày giao dịch đầu tiên 5.540.946 cổ phiếu niêm yết bổ sung

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: TNG

Số lượng cổ phiếu lưu hành bổ sung: 5.540.946

Ngày giao dịch đầu tiên: 08/10/2021

Chi tiết: Tại đây


 

Tin tức liên quan

Quay lại