Tin tức sự kiện

Ngày 20/12/2021, ngày giao dịch đầu tiên 6.361.828 cổ phiếu niêm yết bổ sung

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: TNG

Số lượng cổ phiếu lưu hành bổ sung: 6.361.828

Ngày giao dịch đầu tiên: 20/12/2021

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan

Quay lại