Tin tức sự kiện

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

Mã cổ phiếu : TNG

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2022

Ngày thanh toán: 24/01/2022

Tỷ lệ thực hiện: 4%/Mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

Chi tiết: Tại đây
 

 

Tin tức liên quan

Quay lại