Tin tức sự kiện

Nghị quyết của HĐQT về việc thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Kính gửi tới Quý Cổ Đông Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

Kính mời Quý Cổ Đông xem chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan