Tin tức sự kiện

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 1166/QĐ-HĐQT về việc triển khai tách mảng BĐS cho Công ty TNHH Một thành viên TNG Eco Green

1. Tiếp tục hoạt động kinh doanh  trước thời hạn tạm ngừng đã thông báo đối với Công ty TNHH Một thành viên TNG Eco Green kể từ ngày 01/07/2022.

2. Tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/07/2022 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2023 đối với chi nhánh TNG Eco Green - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Chi tiết: CV 1166 Nghị quyết HĐQT triển khai tách mảng bất động sản cho ECO Green

              CV 1165 Biên bản họp HĐQT

              1180 CBTT về việc triển khai tách mảng bất động sản cho Công ty TNHH MTV ECO Green.

 

 

Tin tức liên quan