Tin tức sự kiện

Nghị quyết của hội đồng quản trị về việc bán/ chuyển nhượng cổ phần để giám tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bắc Thái

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Kính gửi tới Quý Cổ Đông Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bán/ chuyển nhượng cổ phần để giám tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bắc Thái

Kính mời Quý Cổ Đông xem chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan

Quay lại