Tin tức sự kiện

Nghị quyết số 021121/ NQ- HĐQT thông qua việc chuyển đổi trái phiếu phát hành ngày 12/12/2018 thành cổ phiếu phổ thông lần 4

Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Loại cổ phiếu phổ thông: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Thời gian phát hành dự kiến: 15/11/2021

Mục đích phát hành: Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan

Quay lại