Tin tức sự kiện

Nghị quyết số 1724/2022/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022 về việc góp vốn thành lập Công ty CP TNG Land và người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính gửi tới Quý Cổ đông Nghị quyết số 1724/2022/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022 về việc góp vốn thành lập Công ty CP TNG Land và người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty

Kính mời Quý Cổ đông xem chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan

Quay lại