Tin tức sự kiện

Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công nghệ cao cho ông Lê Xuân Vĩ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Kính gửi tới Quý Cổ đông Nghị quyết số 242/NQ-HĐQT ngày 20/02/2023 của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công nghệ cao cho ông Lê Xuân Vĩ

Kính mời Quý Cổ đông xem chi tiết:

1. NQ 242 V/v Bổ nhiệm PTGĐ công nghệ cao cho ông Lê Xuân Vĩ

2. TB 243 V/v thay đổi nhân sự bổ nhiệm PTGĐ công nghệ cao

3. Bản cung cấp thông tin PTGĐ công nghệ cao

4. Biên bản họp HĐQT

Tin tức liên quan