Tin tức sự kiện

Nghị quyết số 2531/NQ-HĐQT ngày 29/09/2022 về việc điều chỉnh NQ số 2475/NQ-HĐQT ngày 23/09/2022 về việc thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

- Mức chi trả cổ tức: 4%/mệnh giá (400 đồng/01 cổ phiếu)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2022

- Ngày chi trả cổ tức: 20/10/2022.

Chi tiết: Tại đây
 

Tin tức liên quan