Tin tức sự kiện

Quỹ Asam trở thành cổ đông sở hữu cổ phần TNG >5% kể từ ngày 15/11/2021

Tổ chức đầu tư: Asam Vietnam Mezzanine Focus Hedge Fund 1

Mã chứng khoán giao dịch: TNG

Số cổ phần nắm giữ: 7.093.012 cổ phiếu

Tỷ lệ nắm giữ: 7,65%

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan