Tin tức sự kiện

Quyết định số 1568/QĐ-HĐQT ngày 09/06/2022 của HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh TNG Eco Green - Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính gửi tới Quý Cổ đông Quyết định số 1568/QĐ-HĐQT ngày 09/06/2022 của HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh TNG Eco Green - Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan