Tin tức sự kiện

Quyết định số 542/QĐ-SGDHN ngày 02/08/2022 của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội về việc chấp thuận niêm yết trái phiếu CTCP đầu tư và thương mại TNG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Kính gửi tới Quý Cổ đông Quyết định số 542/QĐ-SGDHN ngày 02/08/2022 của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội về việc chấp thuận niêm yết trái phiếu CTCP đầu tư và thương mại TNG

Kính mời Quý Cổ đông xem chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan