Tin tức sự kiện

TB số 2041/CV-TNG ngày 28/07/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả trái tức kỳ thứ 1 của mã TP TNG122017

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Kính gửi tới Quý Cổ đông TB số 2041/CV-TNG ngày 28/07/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả trái tức kỳ thứ 1 của mã TP TNG122017

Kính mời Quý Cổ đông xem chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan