Tin tức sự kiện

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Kính gửi tới Quý Cổ đông TB số 241/CV-TNG về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền họp Đại hội cổ đông thường niên

Kính mời Quý Cổ đông xem chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan