Tin tức sự kiện

TB số 69/CV-TNG ngày 20/02/2024 về ngày đkcc để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

1. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 08h00 ngày 21/04/2024

2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự: 21/03/2024

3. Địa điểm tổ chức đại hội dự kiến: Chi nhánh may Việt Thái – Cụm Công nghiệp Sơn Cẩm 1, Xã Sơn Cẩm, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan