Tin tức sự kiện

TB số 744/CV-TNG ngày 31/07/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả trái tức kỳ thứ 5 của mã trái phiếu TNG122017

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Kính gửi tới Quý Cổ đông TB số 744/CV-TNG ngày 31/07/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả trái tức kỳ thứ 5 của mã trái phiếu TNG122017

Kính mời Quý Cổ đông xem chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan