Tin tức sự kiện

TNG122017: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 6 (từ và bao gồm ngày 16/08/2023 đến và không bao gồm ngày 16/11/2023)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Kính gửi tới Quý Cổ đông TB số 918/CV-TNG ngày 02/11/2023 về ngày đkcc để thực hiện quyền chi trả trái tức kỳ thứ 6 mã trái phiếu TNG122017

Chi tiết: Tại đây

 

 

Tin tức liên quan