Tin tức sự kiện

TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2023    

2. Tỷ lệ thực hiện: 8%

3. Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế năm 2022

Chi tiết: Tại đây
 


 

Tin tức liên quan