Tin tức sự kiện

TNG về đích kế hoạch lợi nhuận (Báo cáo KQKD tháng 10)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính gửi tới Quý cổ đông bản báo cáo kết quả kinh doanh tháng 10.

Kính mời Quý cổ đông xem bản tóm tắt bên dưới và bản chi tiết: Tại đây

 

Tin tức liên quan

Quay lại