Tin tức sự kiện

TNG122017: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 8 (từ và bao gồm ngày 16/02/2024 đến và không bao gồm ngày 16/05/2024)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Kính gửi tới Quý Cổ đông TB số 200/CV-TNG ngày 24/04/2024 về ngày đkcc để thực hiện quyền chi trả trái tức kỳ thứ 8 mã trái phiếu TNG122017

Kính mời Quý Cổ Đông xem chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan