Tin tức sự kiện

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan: Nguyễn Thị Nhuận

Họ Tên: Nguyễn Thị Nhuận

Mã chứng khoán giao dịch: TNG

Loại giao dịch: Bán

Số lượng giao dịch: 33.000 cổ phiếu

Thời gian giao dịch: 15/08/2022 đến 15/09/2022

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan