Tin tức sự kiện

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Văn Đức

Họ và tên người giao dịch: Nguyễn Văn Đức.

Mã chứng khoán giao dịch: TNG.

Loại giao dịch: Bán.

Số lượng giao dịch: 80.000 cổ phiếu.

Thời gian giao dịch: 13/09/2022 - 13/10/2022

Chi tiết: Tại đây


 

Tin tức liên quan