Tin tức sự kiện

Nguyễn Văn Đức - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 80.000 CP từ ngày 14/09/2022 đến ngày 13/10/2022

Họ và tên người giao dịch: Nguyễn Văn Đức.

Mã chứng khoán giao dịch: TNG.

Loại giao dịch: Bán.

Số lượng giao dịch: 80.000 cổ phiếu.

Thời gian giao dịch: 13/09/2022 - 13/10/2022

Chi tiết: Tại đây


 

Tin tức liên quan