Tin tức sự kiện

Thông báo giao dịch người nội bộ ông Đào Đức Thanh

Họ và tên người giao dịch: Đào Đức Thanh

Mã chứng khoán giao dịch: TNG.

Loại giao dịch: Mua

Số lượng giao dịch: 200.000 cổ phiếu.

Thời gian giao dịch: 15/11/2022 - 15/12/2022

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan