Tin tức sự kiện

Thông báo mời chào giá canh tranh rút gọn gói thầu: Cung cấp dịch vụ bán thuốc và vật tư y tế Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG năm 2024

Theo thông báo số 714/2024/TB-TNG ngày 16/01/2024 quy định về thời gian nộp hồ sơ chào hàng cạnh tranh và mở thầu là: Đến 13h30’ ngày 29/01/2024.

Nay Công ty thông báo:

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ chào hàng cạnh tranh và mở thầu là: Đến 13h30 ngày 05/02/2024.

Công ty tự động gia hạn thêm 07 ngày vào thời hạn hiệu lực của hồ sơ đề xuất và bảo đảm dự thầu của nhà thầu.

Chi tiết: Tại đây

Để tham dự gói thầu vui lòng truy cập tại đây

Tin tức liên quan

Quay lại