Tin tức sự kiện

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Quan trắc môi trường lao động, đánh giá gánh nặng tâm lý Ecgonomy

Thời gian phát hành hồ sơ từ ngày: 16/08/2022 đến ngày đóng thầu

Thời hạn đóng thầu( không nhận hồ sơ dự thầu) đúng 15h ngày 5/9/2022

Mọi thắc mắc liên hệ ông: Phạm Trường Xuân- Phó phòng QLTB-ATVSLĐ.  SĐT: 0915.351.898

Để tham dự gói thầu vui lòng truy cập tại đây

Tin tức liên quan