Tin tức sự kiện

Thông báo số 12/CV-TNG ngày 09/01/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền

Mã chứng khoán: TNG

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần

Tỷ lệ thực hiện: 4%/ mệnh giá( 1 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2024

Ngày thanh toán: 02/02/2024

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan