Tin tức sự kiện

Thông báo số 1436/TB-TNG ngày 27/05/2022 về việc chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính gửi tới Quý Cổ đông Thông báo số 1436/TB-TNG ngày 27/05/2022 về việc chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan

Quay lại