Tin tức sự kiện

Thông báo số 2727/CV-TNG ngày 26/10/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả trái tức kỳ thứ 2 mã trái phiếu TNG122017

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Kính gửi tới Quý Cổ đông Thông báo số 2727/CV-TNG ngày 26/10/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả trái tức kỳ thứ 2 mã trái phiếu TNG122017

Kính mời Quý Cổ đông xem chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan