Tin tức sự kiện

Thông báo số 3183/CV-TNG ngày 24/12/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Kính gửi tới Quý Cổ đông Thông báo số 3183/CV-TNG ngày 24/12/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền

Kính mời Quý Cổ đông xem chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan