Tin tức sự kiện

Thông báo số 883/CV-TNG ngày 25/09/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Kính gửi tới Quý Cổ đông Thông báo số 883/CV-TNG ngày 25/09/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2023

Kính mời Quý cổ đông xem chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan