Tin tức sự kiện

TNG122017: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 7 (từ và bao gồm ngày 16/11/2023 đến và không bao gồm ngày 16/02/2024)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Kính gửi tới Quý Cổ Đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả trái tức kỳ thứ 7 của mã trái phiếu TNG122017

Kính mời Quý Cổ đông xem chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan