Tin tức sự kiện

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả trái tức kỳ thứ 7 của mã trái phiếu TNG122017

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Kính gửi tới Quý Cổ Đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả trái tức kỳ thứ 7 của mã trái phiếu TNG122017

Kính mời Quý Cổ đông xem chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan