Tin tức sự kiện

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả trái tức kỳ thứ 8 của mã trái phiếu TNG119007

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại TNG.

Tên chứng khoán: Trái phiếu CTCP Đầu tư và thương mại TNG năm 2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2021

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan

Quay lại