Tin tức sự kiện

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Mã chứng khoán: TNG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2024

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan