Tin tức sự kiện

Thư mời chào hàng gói thầu cung cấp dịch vụ vận tải biển

Kính gửi: Quý Công ty

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức đấu thầu gói thầu: ‘’Cung cấp dịch vụ vận tải biển’’.

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh

Thời điểm đóng thầu: Hồ sơ đề xuất đóng vào lúc 14h00 Ngày 28/12/2021

Thời điểm mở thầu: Hồ sơ đề xuất của nhà thầu được mở công khai vào lúc 15h00 Ngày 28/12/2021.

Kính mời các nhà thầu tham dự

Để tham dự gói thầu vui lòng truy cập tại đây

Tin tức liên quan