Năng lực hoạt động

15

Nhà máy may

2

Nhà máy phụ trợ

2

Chi nhánh công nghệ

322

Dây chuyền sản xuất

18.000

Lao động

Lĩnh Vực Hoạt Động

Tin sản xuất kinh doanh

MEDIA TNG

Bằng khen

Chứng nhận quyền tác giả

Đối tác chiến lược

Chứng chỉ đạt được